F

Boeren en organisaties in regio starten actie ‘Red de Blaarkop’

Januari 2018 – Een coalitie van organisaties en boeren uit de Leidse regio springt met de actie ‘Red de Blaarkop’ in de bres voor zeldzame oud-Hollandse koeienrassen. De nieuwe fosfaatwet die op 1 januari 2018 van kracht wordt, vormt een ernstige bedreiging voor de inmiddels zorgelijk kleine populaties van onder meer Blaarkoppen en Lakenvelders.

In de media is flink aandacht besteed aan dit onderwerp. Achtereenvolgens artikelen in het Teylinger Nieuwsblad, de Teylinger en Agraaf: