'Fosfaatwet funest voor oude rassen'

Een interview in vakblad Agraaf (13 januari 2018):

Moties van de Teylingse fracties van ChristenUnie en D66 vragen om steun voor de zeldzame rassen in de regio.