Geschiedenis van de Sophiahoeve

               

Oude stal met Theo Warmerdam              Nieuwe stal met vader Dirk Warmerdam

Sinds 1923

De huidige boerderij, De Sophiahoeve, stamt uit de 20-er jaren van de vorige eeuw en werd gebouwd door Jan Warmerdam, de grootvader van de huidige generatie. Jan kwam van boerderij ‘De Bult' aan de Jacoba van Beierenweg in Voorhout, en bouwde en betrok in 1923 een nieuw bedrijf aan de Wasbeeklaan in Warmond.

De oude Sophiahoeve

Halverwege de 19e eeuw bestond er een veelzijdig bedrijf met bollenteelt aan de voorzijde, op de drogere zandgronden en een melkveebedrijf op de weilanden in de lager gelegen polders aan de oost en zuidzijde. Traditioneel produceerde het bedrijf, ook toen al Sophiahoeve geheten, bloemen, bollen, melk, kaas, boter, karnemelk, eieren en vlees. Daarbij werd ook de mest die niet voor de eigen weilanden nodig was, gebruikt om de armere zandgronden, in de omgeving, te bemesten. Het typische vee bestond uit het ras 'Groninger koeien', beter bekend onder de naam Blaarkoppen.

Zuivelproductie

Belangrijk was tevens de productie van Leidse kaas, uit afgeroomde melk, en de daarbij behorende boterproductie. Traditioneel was de rol van zuivelfabriek in die tijd er een van boterfabriek: de aangeleverde melk werd ontroomd, uit de room werd boter gemaakt en de ondermelk werd teruggeleverd aan de boeren. Die gebruikten dat weer als voer voor kalveren en varkens.
De op de boerderij geproduceerde boter, vormde van oudsher een extra bron van inkomsten en bovendien werd een reis naar de melkfabriek uitgespaard.