B.O.B.

 

Beschermde Oorsprong Benaming (B.O.B.)
voor de

" Boeren-Leidse met sleutels "
In 1992 heeft de Europese Gemeenschap waarderings- en beschermings- systemen in het leven geroepen voor geografische benamingen. De logo's hierbij zijn bedoeld om de herkenbaarheid van de producten bij de Europese consument te vergroten en de echtheid te garanderen.

De Beschermde Oorsprongsbenaming wordt verleend aan producten waarvan de productie, verwerking en bereiding plaatsvinden binnen een bepaald geografisch gebied volgens een erkende en gecontroleerde werkwijze.
De term BOB is van toepassing voor bepaalde catagorieen levensmiddelen en landbouwproducten zoals b.v. vlees, zuivelproducten, honing, olijfolie etc.
Dit betekent dat de productie en herkomst wordt gecontroleerd, zodat de concument weet wat hij koopt en waar het vandaan komt. De Europese Unie wil de concument garanties bieden door het vastleggen van een beschrijving van de te gebruiken grondstoffen en de wijze van bereiding.
De Beschermde Oorsprongsbenaming wordt in het algemeen toegekend aan exclusieve producten van hoge kwaliteit.
In 1997 heeft de " Boeren-Leidse met sleutels " de Beschermde Oorsprongsbenaming verkregen.

o.a. De volgende producten in Nederland dragen de Beschermde Oorsprongsbenaming...


- Opperdoezer Ronde, - Noord-Hollandse Edammer,
- Noord-Hollands Gouda, - Boeren-Leidse met sleutels.
Nadere informatie kunt u ook vinden op de site van de
Europese Gemeenschap